top of page

בחודש ינואר 2018 התבצע פינוי של בתי המלאכה במתחם "החרש והאומן" במסגרת פינוי בינוי

תערוכה זו מתעדת את הרגעים האחרונים של החללים. רגעים המבשרים על עזבון, אריזה חלקית של זיכרונות וחפצים שנותרו מאחור, המשקפים את התפר שבין

העשייה היומיומית לשעת ההריסה

הפרויקט ״החרש והאומן״ הוא תוצר של שיתוף

 Ybox פעולה עם חברת הנדל"ן

 

מתחם "החרש והאומן", משתרע בפלורנטין תל-אביב, בין רחוב אברבנאל במזרח לרחוב קומפורט במערב, ובין רחוב הרבי מבכרך בצפון לסמטת המחוגה בדרום. הוקם בשנת 1933 וכלל כמאתיים סדנאות ובתי מלאכה. הוא נקרא בעבר "מרכז וולובלסקי", על שם מייסדו, שלום וולובלסקי. באחת הסמטאות על קיר פינתי נותר

זכר חלקי לשם המקורי

bottom of page