top of page

תנועתיות ביפן

ליפן יש מרחב וזמן אחרים

התזוזה במרחב העיר, הכפר ובין לבין משלבת בתוכה מקצב חיים אחר

ככל שמתקרבים רק גדל הפער

תנועה שסוללת שבילים שונים ממה שאנחנו מכירים

יוצרת מקצבים וצבעים חדשים לכל מי שמעז להתקרב 

צילום וידאו ועריכה: מור פאר

מוזיקה: Haifana

אוצרות תערוכה: אפרת חכימי

bottom of page